สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N5 - N1

03 กันยายน 2558

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N5 - N1

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน ติวสอบวัดระดับ N5 - N1 เรียนก่อนจ่ายที่หลังมั่นใจได้ สอนญี่ปุ่นที่บ้านโดยทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100%

เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)


การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test:JLPT) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 


สถานศึกษาบางแห่งรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นแทนผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU) 

การสอบนี้จัดสอบทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES) เป็นผู้จัดสอบในหลายจังหวัดประเทศญี่ปุ่น ส่วนการสอบต่างประเทศจะดูแลโดย มูลนิธิญี่ปุ่น(Japan Foundation) 

ช่วงเวลาที่จัดสอบ

จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม และ เดือนธันวาคม 

การสมัครสอบในประเทศไทย

  • สมัครได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
  • รอบเดือนกรกฎาคม รับสมัครช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
  • รอบเดือนธันวาคม รับสมัครช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

วิชาที่สอบ

แบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ 
 การอ่าน เป็นการทดสอบในเรื่อง "ตัวอักษร" "คำศัพท์" "ไวยากรณ์" และ "การอ่านจับใจความ" 
 การฟัง เป็นการทดสอบการฟังภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ 

ระดับการสอบ

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ N5 – N4 – N3 – N2 – N1 เริ่มต้นที่ระดับ N5 ไล่ขึ้นจนถึงระดับสูงสุดคือ N1 

N5 เข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ได้ในระดับหนึ่ง (การอ่าน) – อ่านประโยค วลีที่เขียนด้วยอักษรฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันได้ (การฟัง) - ฟังบทสนทนาสั้น ๆ ในห้องเรียน ในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้า ๆ แล้วเข้าใจเนื้อหาข้อมูลได้

N4 เข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ (การอ่าน) – อ่านทำความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และอักษรคันจิขั้นพื้นฐานได้ (การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อยแล้วพอที่จะเข้าใจเนื้อหาได้เป็นส่วนใหญ่

N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง (การอ่าน) อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้ สามารถจับใจความคร่าว ๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้ (การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติเล็กน้อย แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง (การอ่าน) อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ (การฟัง) – ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ใกล้เคียงกับ ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้ (การอ่าน) อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้ อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน (การฟัง) – ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งระดับการสอบ สามารถดูได้ที่ https://www.jlpt.jp/e/about/levelsummary.html

Cr :  https://www.jeic-bangkok.org/ 

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N5 - N1