สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » อยากเป็นพยาบาล 4 เหล่าทัพ ต้องสอบอะไรบ้าง ?

06 ตุลาคม 2559

อยากเป็นพยาบาล 4 เหล่าทัพ ต้องสอบอะไรบ้าง ?

วิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพมี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ติวสอบเข้าพยาบาล 4 เหล่าทัพที่บ้าน


วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆหลักก็มีอยู่ 4 วิทยาลัยได้แก่

 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พยาบาล 4 เหล่าทัพจะเปิดรับสมัครประมาณช่วงต้นปี ดังนี้

ทบ.  เริ่มรับสมัครประมาณเดือน ม.ค. - มี.ค.
ทร.   เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. - เม.ย.
ทอ.  เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. - เม.ย.
ตร.   เริ่มรับสมัครเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกรอบรับตรงยื่นผลคะแนนประมาณ พ.ย.-ธ.ค. และห้วงที่สอง เม.ย.-พ.ค. ยื่นคะแนนโดยผ่านระบบ admission

การสอบคัดเลือกใช้การพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนอะไรบ้าง ?


 พิจารณาจากคะแนนดังนี้


 1. คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
 2.  คะแนนสอบ GAT เชื่อมโยง ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 
 3. คะแนนสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ (เฉพาะพยาบาล ตร.)  
 4. คะแนนสอบ PAT2 วิทยาศาสตร์      
 5. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย GPAX กองทัพเรือและกองทัพบก เฉลี่ย 6 เทอม / เหล่าอื่นเฉลี่ย 5 เทอม   
 6. พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ทบ. เพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร)


เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GAT  PAT2  ONET (ตามสถิติที่สอบติดในปีก่อนๆ)


 • GAT  230    คะแนน
 • PAT2  120  คะแนน
 • O-NET  อังกฤษ น้องๆต้องทำให้ไม่ตำกว่า 30 คะแนนด้วยนะครับ

ติวสอบ PAT1 PAT2 และ GAT เชื่อมโยงเข้าวิทยาลัยพยาบาลของ 4 เหล่าทัพ

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม..6) สายวิทย์-คณิต (เท่านั้น)
 2. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. บิดาและมารดาสัญชาติไทย


 • ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก.
 • ทร. รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี       น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน  65 กก.
 • ทอ. รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 กก.
 • ตร. รับ ช.และ ญ. อายุ 16-25 ปี      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก


การสอบเข้ารับราชการแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

ทุนทางราชการ/ทุนส่วนตัว/ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม ทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

- ทุนกองทัพ ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
- ทุนส่วนตัว นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม  เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ
สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง
- ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)


ค่าเทอมโดยประมาณของแต่ละปีการศึกษา (อ้างอิง พยาบาลกองทัพอากาศ เหล่าอื่นก็จะใกล้เคียงกัน)


 ชั้นปีที่ 1
– นักเรียนทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท
– นักเรียนทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท 

ชั้นปีที่ 2
– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 38,550

ชั้นปีที่ 3
– ทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 35,750

ชั้นปีที่ 4
– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม  9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 34,350

(อัตราค่าธรรมเนียมนี้ กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )

รวมทั้งสิ้นประมาณ เกือบ 2 แสนบาท ต่อหลักสูตรทั้งหมด 4 ปี

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

อยากเป็นพยาบาล 4 เหล่าทัพ ต้องสอบอะไรบ้าง ?

บทความจาก TutorFerry, สอบพยาบาล4เหล่าทัพ, แอดมิชชั่น