สอนภาษาอังกฤษ โดยครูปิ๊ก ( ID:12122 )

Ferry Group
หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้านเรียนตัวต่อตัว Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ,สมการ 2 ตัวแปร ,โจทย์ปัญหาสมการ ,การแยกตัวประกอบพหุนาม ,สมการกำลัง2 และเรื่องโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง พร้อมเฉลย

Ferry Group
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ,สมการ 2 ตัวแปร ,โจทย์ปัญหาสมการ ,การแยกตัวประกอบพหุนาม ,สมการกำลัง2 และเรื่องโจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง พร้อมเฉลย

จะเป็นทหารต้องอดทน ยิ้มสู้เมื่อเจอ “ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ” มาดูแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเข้าเตรียมทหาร + เฉลย

Ferry Group
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเข้าเตรียมทหาร + เฉลย