27 ก.ค. 2562

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.4 โรงเรียนดัง พร้อมเฉลย

จากรูป A ,B และ C เป็นกระดาษที่มีมวลเท่ากัน แต่มีขนาดต่างกัน ถ้าเอาเจาะผูกตรงกลางแผ่นกระดาษ ซึ่งวางแบอย฿่กับพื้นโต๊ะ และดึงด้าย เพื่อยกกระดาษขึ้นจากพื้นโต๊ะจะออกแรงดึงกระดาษแผ่นใดมากกว่า เพราะอะไร

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.4 โรงเรียนดัง พร้อมเฉลย

โจทย์แนวข้อสอบเข้า ม.4 (Gifted)

วิชาวิทยาศาสตร์
โจทย์

จากรูป A ,B และ C เป็นกระดาษที่มีมวลเท่ากัน แต่มีขนาดต่างกัน
ถ้าเอาเจาะผูกตรงกลางแผ่นกระดาษ ซึ่งวางแบอย฿่กับพื้นโต๊ะ และดึงด้าย เพื่อยกกระดาษขึ้นจากพื้นโต๊ะจะออกแรงดึงกระดาษแผ่นใดมากกว่า เพราะอะไร

1. แผ่น A เพราะมีแรงดันของอากาศแปรผกผันกับพื้นที่
2. แผ่น B เพราะกระดาษหนากว่า จึงมีน้ำหนักมากกว่า
3. แผ่น C เพราะแรงดันของอากาศแปรโดยตรงกับพื้นที่
4. ออปแรงเท่ากัน เพราะแรงดันอากาศที่กระทำกับวัตถุชนิดเดียวกันย่อมเท่ากัน
คำตอบข้อ 3

แนวการตอบคำถาม : แรงดันของอากาศคือแรงของอากาศทั้งหมดที่กดลงบนพื้นที่ใดๆ อากาศจะมีแรงดันอยู่ทุกทิศทุกทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ โดยขนาดของแรงดันขะแปรผันโดยตรงกับพื้นที่
ดังรั้นกระดาษ C มีพื้นที่มากที่สุดจึงมีแรงดันมากที่สุด★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.4 โรงเรียนดัง พร้อมเฉลย