สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » เตรียมสอบเข้า ม.4 มาดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้ามัธยม 4 พร้อมเฉลย (ชุดที่ 1 )

19 สิงหาคม 2564

เตรียมสอบเข้า ม.4 มาดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้ามัธยม 4 พร้อมเฉลย (ชุดที่ 1 )

แนวข้อสอบเข้ามัธยม 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (จำนวน 50 ข้อ)

เตรียมสอบเข้า ม.4 มาดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้ามัธยม 4 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเข้ามัธยม 4 

วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (จำนวน 50 ข้อ)

1. ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่มีการแพร่เข้าออกของก๊าซและสารละลายต่างๆ

1) cell membrane 
2) nucleus
3) cytoplasm 
4) cell wall

 2. ถ้าจะสัมผัสชีพจรได้ง่ายที่สุด ควรสัมผัสบริเวณใด

1) ซอกคอ หลังข้อพับบริเวณเข่า 
2) ขมับ ข้อศอก
3) ใต้รักแร้ ข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ 
4) ซอกคอ ข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ

 3. เมื่อเป็นนิ่วในถุงน้ำดีทำให้ต้องตัดทิ้ง ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารอย่างไร

1) ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้ยากขึ้น 
2) ย่อยอาหารประเภทไขมันได้ยากขึ้น
3) ย่อยอาหารประเภทโปรตีนได้ยากขึ้น 
4) ย่อยอาหารประเภทวิตามินได้ยากขึ้น

 4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์

1) อุณหภูมิ 
2) สภาวะความเป็นกรด - เบส
3) พื้นที่ที่มีเอนไซม์เข้าไปสัมผัส 
4) ชนิดของอาหาร

 5. ถ้าเคี้ยวข้าวนานๆ แล้วอมไว้สักครู่พบว่าข้าวมีรสหวาน เกิดจากการย่อยของเอนไซม์ชนิดใด

1) ไลเปส 
2) เปปซิน
3) มอลเตส 
4) อะไมเลส

 6. ข้อใดเป็นชิ้นส่วนของเซลล์รูปร่างไม่แน่นอน

1) เนื้อเยื่อ 
2) เม็ดเลือดขาว
3) เกล็ดเลือด 
4) ลิมโฟไซต์

 7. ข้อใดไม่ใช่ข้อแตกต่างของเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาว

1) จำนวน 
2) ขนาด
3) นิวเคลียส 
4) ส่วนประกอบ

 8. การขับของเสียออกจากหลอดเลือดเข้าสู่ต่อมเลือดและถูกขับออกที่ผิวหนังได้โดยวิธีการใด

1) การแพร่ 
2) การออสโมซิส
3) โครมาโทกราฟี 
4) แอกทิฟทรานสปอร์ต

 9. ส่วนใดในระบบทางเดินอาหารของคนที่ไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอาหาร

1) ช่องปาก 
2) ลำไส้ใหญ่
3) กระเพาะอาหาร 
4) ลำไส้เล็ก

 10. อวัยวะส่วนใดมีการดูดซึมอาหารมากที่สุด

1) กระเพาะอาหาร 
2) หลอดอาหาร
3) ลำไส้เล็ก 
4) ลำไส้ใหญ่

 11. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในระบบหมุนเวียนเลือดในคน

1) ปอด 
2) เลือด
3) เส้นเลือด 
4) หัวใจ

 12. สัตว์ชนิดใดมีระบบหมุนเวียนของเลือดแบบวงจรเปิด

1) หนู 
2) ลิง
3) งู 
4) กุ้ง

 13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของความดันเลือดในเส้นเลือด

1) การหายใจเข้าหายใจออก 
2) การบีบตัวคลายตัวของหัวใจ
3) ความยืดหยุ่นของผนังเส้นเลือด 
4) จังหวะการบีบตัวของหัวใจ

 14. เลือดที่ฟอกแล้วจากปอด ไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องใด

1) ห้องบนซ้าย 
2) ห้องบนขวา
3) ห้องล่างซ้าย 
4) ห้องล่างขวา

 15. เราสามารถทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะได้โดยวิธีใด

1) ทดสอบกับสารละลายไบยูเรต 
2) ทดสอบกับสารละลายไอโอดีน
3) ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกส์ 
4) ทดสอบกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

 16. เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นการถนอมไต

1) รักษาสุขภาพโดยการวิ่ง 
2) กินยาลดความอ้วน
3) รับประทานอาหารหวานๆ 
4) ลดอาหารที่มีรสจัดๆ

 17. ขณะที่ลุกขึ้นจากการนั่งในทันทีจะมีอาการเวียนศีรษะหรือมีอาการหน้ามืดเกิดจากสาเหตุใด

1) มีเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติ 
2) มีเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ
3) ความดันโลหิตสูง 
4) ความดันโลหิตต่ำ

 18. ในโครงสร้างส่วนใดที่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้มากที่สุด

1) หลอดไต 
2) ท่อไต
3) หน่วยไต 
4) กรวยไต

 19. เม็ดเลือดขาวถูกสร้างขึ้นบริเวณใด

1)ม้าม 
2) ตับ
3) ไขกระดูก 
4) เชื้อโรค

 20. ตับอ่อนสร้างน้ำย่อยอะไรเพื่อย่อยอาหารประเภทไขมัน

1) ทริปซิน 
2) ไลเปส
3) อะไมเลส 
4) เปปซิน

 21. สารใดเกิดจากการสลายตัวของโปรตีน โดยขับออกมากับเหงื่อและปัสสาวะ

1) เพียวริน 
2) น้ำ
3) เกลือคลอไรด์ 
4) ยูเรีย

22.อาหารประเภทใดที่ใช้ทดสอบโดยสารละลายไบยูเรตแล้วจะได้สีม่วง 

1) เต้าหู้ 
2) ฟักทองนึ่ง 
3) ขนมชั้น 
4) กล้วยทอด

 23. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่อง

1) น้ำหนัก 
2) สีผิว
3) ลักยิ้มของคน 
4) ความฉลาด

 24. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีส่วนทำให้ลักษณะทางพันธุกรรมแปรผันไป คือข้อใด

1) ฮอร์โมน 
2) อายุ
3) เพศ 
4) อาหาร

 25. ถ้าหมู่เลือดของพ่อคือ A หมู่เลือดของแม่คือ B รุ่นลูกน่าจะเป็นหมู่เลือดใด

1) A, B, AB, O 
2) A, B
3) A, B, AB 
4) A, B, O

 26. ถ้าพ่อเป็นพาหะของยีนทาลัสซีเมีย แม่ปกติจะส่งผลต่อรุ่นลูกอย่างไร

1) เป็นทาลัสซีเมีย 50% 
2) มีพาหะของยีนทาลัสซีเมีย 50%
3) เป็นทาลัสซีเมีย 25% 
4) มีพาหะของยีนทาลัสซีเมีย 25%

 27. ลักษณะทางพันธุกรรมใดมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

1) ทาลัสซีเมีย 
2) ตาบอดสี
3) หมู่เลือด 
4) ผิวเผือก

 28. ในสภาพภูมิอากาศอย่างไรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหนาแน่นมากที่สุด

1) แบบร้อนชื้น 
2) แบบเย็นแห้งแล้ง
3) แบบหนาว 
4) แบบทะเลทราย

 29. ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ คือข้อใด

1) การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 
2) การทำลายถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติ
3) การจัดระบบธรรมชาติ 
4) การปลูกพืชในพื้นที่การเกษตร

 30. ข้อใดเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

1) การผสมเทียม 
2) การปฏิสนธิภายใน
3) การทำโคลนนิ่ง 
4) การปฏิสนธิภายนอก

 31. “การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต” ข้อความนี้หมายถึงอะไร

1) การคัดเลือกพันธุ์ 
2) การปรับปรุงพันธุ์
3) พันธุวิศวกรรม 
4) พันธุกรรม

 32. ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้ส่วนใดของพืช

1) ทุกส่วนของพืช 
2) บริเวณตาอ่อน
3) บริเวณยอด 
4) บางส่วนของเมล็ด

 33. ในการถ่ายฝากตัวอ่อนในโคนม ตัวอ่อนที่ได้นำไปถ่ายฝากให้เจริญเติบโต ในร่างกายของแม่โค เรียกว่าอะไร

1) ตัวให้ 
2) ตัวรับ
3) ตัวแม่ 
4) ตัวแพร่พันธุ์

 34. พืชต่อไปนี้ กลุ่มใดจัดเป็นกลุ่มดอกสมบูรณ์

1) พริก มะเขือ ต้อยติ่ง 
2) ชบา ฟักทอง หน้าวัว
3) ดอกข้าวโพด มะเขือ ฟักทอง 
4) ตำลึง บวบ มะละกอ

 35. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

1) Chlorophyll 
2) H2O 
2) CO2 
4) C6H2O6

 36. ส่วนประกอบของระบบนิเวศด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือข้อใด

1) อุณหภูมิ 
2) พืชสีเขียว
3) สัตว์ 
4) จุลินทรีย์

 37. ข้อใดจัดเป็นความหลากหลายของระบบนิเวศ

1) ความหลากหลายของชนิด 
2) ความหลากหลายของพันธุกรรม
3) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
4) ความหลากหลายของการทดแทน

 38. ข้อใดคือส่วนประกอบของระบบนิเวศ

1) กลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ 
2) ความสัมพันธ์ของประชากรสิ่งมีชีวิต
3) กลุ่มผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
4) กลุ่มผู้บริโภคกับที่อยู่อาศัย

 39. กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหมายความว่าอย่างไร

1) สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในระบบนิเวศ 
2) สิ่งมีชีวิตที่ต้องการศึกษาในระบบนิเวศ
3) กลุ่มสัตว์ในระบบนิเวศ 
4) กลุ่มพืชในระบบนิเวศ

 40. ผู้ผลิตในระบบนิเวศมีหน้าที่อย่างไร

1) เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบที่มีชีวิตกับส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต
2) กลุ่มมีชีวิตที่ไม่สามารถปรุงอาหารได้ แต่สามารถกินอาหารได้
3) ย่อยสลายส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
4) กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆ


พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 41-44

พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 41-44


 41. แผนภาพนี้แสดงเรื่องอะไร

1) ระบบนิเวศ 
2) การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
3) ห่วงโซ่อาหาร 
4) สายใยอาหาร

 42. มีห่วงโซ่อาหารอยู่เท่าไร

1) 3 
2) 4
3) 5 
4) 6

 43. จากแผนภาพ ผู้บริโภคอันดับ 2 คือข้อใด

1) กวาง  หนู 
2) กระต่าย  งู
3) งู  เสือ 
4) กวาง  กระต่าย

 44. จากแผนภาพ ผู้ผลิตคือข้อใด

1) กวาง 
2) หญ้า
3) หนู 
4) กระต่าย

 45. ปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศคือข้อใด

1) แบคทีเรีย 
2) ฮิวมัส
3) แพลงก์ตอนพืช 
4) สาหร่าย

 46. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดในระบบนิเวศที่เปลี่ยนอินทรียสารให้เป็นอนินทรียสาร

1) รา 
2) แพลงก์ตอน
3) สาหร่าย 
4) ไส้เดือน

 47. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน คือข้อใด

1) พยาธิในลำไส้คน 
2) ไลเคน
3) ปลาฉลามกับเหาฉลาม 
4) กบกินแมลง 

 48. ความสัมพันธ์ในข้อใดที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และจะขาดฝ่ายใดไม่ได้

1) เห็บกับสุนัข 
2) กาฝากกับต้นมะม่วง
3) ไลเคน 
4) พลูด่างกับต้นไม้

 49. สมดุลธรรมชาติ คือข้อใด

1) สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2) สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3) สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงน้อยมาก
4) การควบคุมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยธรรมชาติ

 50. ในการจัดสารออกเป็นหมวดหมู่ นักเคมีใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์

1) สถานะ 
2) เนื้อสาร
3) สมบัติ 
4) การละลาย

เฉลยชุดที่ 1 

1. 1)
2. 4)
3. 2)
4. 4)
5. 4)
6. 3)
7. 4)
8. 1)
9. 2)
10. 3)
11. 1)
12. 4)
13. 1)
14. 1)
15. 3)
16. 4)
17. 4)
18. 3)
19. 3)
20. 2)
21. 4)
22. 1)
23. 3)
24. 4)
25. 1)
26. 2)
27. 2)
28. 1)
29. 2)
30. 3)
31. 3)
32. 1)
33. 2)
34. 1)
35. 4)
36. 1)
37. 4)
38. 1)
39. 1)
40. 1)
41. 4)
42. 2)
43. 3)
44. 2)
45. 2)
46. 1)
47. 2)
48. 3)
49. 2)
50. 2)

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เตรียมสอบเข้า ม.4 มาดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้ามัธยม 4 พร้อมเฉลย (ชุดที่ 1 )

ข้อสอบเข้ามัธยม4วิทยาศาสตร์, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, doc, test