สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาภาษาไทยมัธยม 1

04 ตุลาคม 2565

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาภาษาไทยมัธยม 1

ข้อความต่อไปนี้ควรเขียนเรียงลำดับความอย่างไร 1) ถือเป็นการทิ้งโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย 2) ใครไม่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในตอนเช้า 3) ธรรมชาติในตอนเช

โจทย์ภาษาไทยมัธยม 1โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น

โจทย์วิชาภาษาไทยมัธยม 1


วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น


ข้อความต่อไปนี้ควรเขียนเรียงลำดับความอย่างไร 

 1) ถือเป็นการทิ้งโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย 
 2) ใครไม่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในตอนเช้า 
 3) ธรรมชาติในตอนเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาโดยไม่ต้องซื้อหา 
 4) ฉะนั้นจึงขอขอบคุณธรรมชาติที่มีค่าแก่มนุษย์ 

 ก. 3) – 2) – 1) – 4) 
 ข. 1) – 2) – 4) – 3) 
 ค. 3) – 4) – 2) – 1)
 ง. 3) – 1) – 4) – 2)

เฉลยตอบ ก. การเรียงลำดับข้อความที่สมบูรณ์ที่สุดคือ "ธรรมชาติยามเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาโดยไม่ต้องซื้อหา ใครไม่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในตอนเช้าถือเป็นการทิ้งโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย ฉะนั้นจึงขอขอบคุณธรรมชาติที่มีค่าแก่มนุษย์"


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาภาษาไทยมัธยม 1

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, วิชาภาษาไทย, test