สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาภาษาไทยมัธยม 1

04 ตุลาคม 2565

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาภาษาไทยมัธยม 1

โจทย์ภาษาไทยมัธยม 1โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น

โจทย์วิชาภาษาไทยมัธยม 1


วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น


ในการเขียนย่อความมีลำดับขั้นตอนอย่างไร 

 1) จับใจความสำคัญแต่ละย่อหน้า 
 2) ใจความที่ย่อแล้วให้เขียนติดต่อกันเป็นย่อหน้าเดียว 
 3) นำใจความสำคัญแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงใหม่ 
 4) อ่านข้อความนั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อน 

 ก. 1) – 3) – 2) – 4)
 ข. 4) – 3) – 2) – 1) 
 ค. 4) – 1) – 3) – 2) 
 ง. 1) – 4) – 2) – 3)

เฉลยตอบ ค. การย่อความที่ถูกต้องจะต้องอ่านเรื่องที่จะย่อให้จบอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาภาษาไทยมัธยม 1

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, วิชาภาษาไทย, test