อบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับพนักงานบริษัท

Ferry Group
Japanese language training


หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลาการอบรม 30 ครั้ง 60 ชั่วโมง

แนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ โจทย์เรื่องพหุนามที่ต่างประเทศนิยมออก มาให้น้อง ๆ ฝึกซ้อมกัน

Ferry Group
ติวสอบคณิตเข้ามหิดล

ข้อที่ 6

พี่ช้างได้คัดสรรโจทย์จากตำราต่างประเทศที่ใช้เป็นข้อสอบคัดเลือกนักเรียน ม.ปลาย เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดัง ๆ ซึ่งเป็นโจทย์เรื่องพหุนามที่ต่างประเทศนิยมออก มาให้น้อง ๆ ฝึกซ้อมกัน

เรียนต่อเกาหลีใต้

Ferry Group
เรียนต่อเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้ให้การสนับสนุนนักเรียนต่างชาติในการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้  ในปี 2015 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศเป็นจำนวนสูงถึง 200,000 คน ให้สำเร็จภายในปี 2023 และในปี 2015 ที่ผ่านมานี้เอง ประเทศเกาหลีได้ทำลายสถิติสูงสุด โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนกว่า 105,000 คน !

แนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝึกมองโจทย์ให้เป็น เชื่อมโยงข้อมูลสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามให้ได้

Ferry Group
ติวสอบเข้ามหิดล

ข้อที่ 2

โจทย์ยาก ต้องทำได้! รับมือโจทย์ยากด้วยการฝึกมองโจทย์ให้เป็น เชื่อมโยงข้อมูลสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามให้ได้ ไม่ยากเกินความสามารถของน้อง ๆ แน่นอน ครูพี่ช้าง

7 สาขาวิศวกรรมฯ กับรายได้เมื่อไปทำงานที่ต่างประเทศ

Ferry Group
7 สาขาวิศวกรรมฯ กับรายได้เมื่อไปทำงานที่ต่างประเทศ


รายได้เฉลี่ยของคนเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่างๆ เมื่อทำงานในต่างประเทศ


วิศวกรรมการบิน

สหราชอาณาจักร
  • ค่าจ้างเริ่มต้น/ปี: 22,000 – 28,000 ปอนด์
  • ค่าจ้าง/ปี โดยเฉลี่ย: 34,604 ปอนด์
  • ค่าจ้างสูงสุด:  64,745 ปอนด์


สหรัฐอเมริกา
  • ค่าจ้างเริ่มต้น/ปี: 54,329 เหรียญ
  • ค่าจ้าง/ปี โดยเฉลี่ย: 77,826 เหรียญ
  • ค่าจ้างสูงสุด: 150,045 เหรียญ