สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์
Home » Tutor » มิถุนายน 2017

30 มิถุนายน 2560

Tutor Ferry เรียนพิเศษที่บ้าน ย่านพระราม2

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

อยู่ ย่านพระราม2  เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

อยู่ย่านพระราม2 เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
อยู่ย่านพระราม2 เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
อยู่ย่านพระราม2 เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า


  หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

  Tutor Ferry เรียนพิเศษที่บ้าน ย่านบางกะปิ

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ ย่านบางกะปิ  เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่ย่านบางกะปิ เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่ย่านบางกะปิ เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่ย่านบางกะปิ เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า

  หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

  Tutor Ferry เรียนพิเศษที่บ้านย่านฝั่งธน

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ ย่านฝั่งธน  เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่ย่านฝั่งธน เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่ย่านฝั่งธน เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่ย่านฝั่งธน เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า
  หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้านย่านปิ่นเกล้า

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ ย่านปิ่นเกล้า  เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่ย่านปิ่นเกล้า เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่ย่านปิ่นเกล้า เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่ย่านปิ่นเกล้า เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า
  หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

  มาทำความรู้จัก 20 โรงเรียนระดับท็อปในประเทศไทยกัน

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  รู้จัก 20 โรงเรียนดีๆในประเทศไทยกันหรือยัง ?

  รู้จัก 20 โรงเรียนดีๆในประเทศไทยกันหรือยัง ?


  1. เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของประเทศไทย อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480
  ที่อยู่: 227 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  โทรศัพท์: 02 252 7302
  http://www.triamudom.ac.th/


  2. มหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม


  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543
  ที่อยู่: 364 หมู่ 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
  โทรศัพท์: 02 849 7000
  https://www.mwit.ac.th/mwitn/


  3. สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนในระดับชั้น มัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ที่อยู่: 88 ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ผู้ก่อตั้ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ก่อตั้ง: 8 มีนาคม 2425
  โทรศัพท์: 02 225 5608
  http://www.sk.ac.th/


  4. สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชื่อเดิมคือ โรงเรียนมรณะวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กพิเศษประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
  ที่อยู่: 11 พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์: 02 279 1992
  http://www.samsenwit.ac.th/


  5. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
  ที่อยู่: แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์: 02 251 3930
  http://www.satitpatumwan.ac.th/


  6. สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนสตรีวิทยา เป็น โรงเรียนรัฐบาล สำหรับนักเรียนหญิง ตั้งอยู่ที่ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6
  ที่อยู่: 82 ถนน ดินสอ แขวง วัดบวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์: 02 281 6505
  http://satriwit.ac.th/home/


  7. หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 


  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่
  ที่อยู่: No. 468 Petchkasem Road, Hatyai Songkhla 90110
  โทรศัพท์: 074 243 599
  http://www.hatyaiwit.ac.th/intro_center


  8. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับกาสถาปนาขึ้นโดยคณะคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395
  ที่อยู่: 35 ถนน ประมวญ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์: 02 637 1852
  http://www.bcc.ac.th/2014/


  9. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ที่อยู่: ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์: 053 944 248
  http://www.satitcmu.ac.th/?option=mod_main


  10.แสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

  Saengthong Witthayatham School (Saengthong Vitthaya School).png

  โรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและเป็นโรงเรียนที่การเรียนต่างจากเพื่อนที่สุด อยู่ในเครือคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก ก่อตั้งในปี ค.ศ.
  ที่อยู่: 145 ถนน ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  โทรศัพท์: 074 244 733
  http://www.saengthong.ac.th/


  11.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขนาดเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา
  ที่อยู่: 40 ซอย รามคำแหง 43/1 แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ผู้ก่อตั้ง: บุญเลื่อน เครือตราชู
  ก่อตั้ง: 30 เมษายน 2514
  โทรศัพท์: 02 538 2573
  https://www.bodin.ac.th/


  12.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง


  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ
  ที่อยู่: ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
  โทรศัพท์: 075 590 365
  http://www.pcctrg.ac.th/


  13.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  ที่อยู่: 117 Kaew Nawarat Rd, ตำบล วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์: 053 242 038
  https://www.prc.ac.th/index.php


  14.เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิก ตั้งอยู่บนถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำว่า
  ที่อยู่: 565 ถนนสามเสน แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์: 02 243 0065
  http://www.sg.ac.th/site/


  15.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ที่อยู่: ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์: 02 218 2741
  http://www.satitm.chula.ac.th/


  16.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่


  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชน ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ปัจจุบันโรงเรียนมงฟอร์ตได้แยกที่ตั้งในแผนกประถม และมัธยมคือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2475 แผนกประถม ตั้งอยู่ที่ ถ.เจริญประเทศ
  ที่อยู่: ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ก่อตั้ง: 16 มีนาคม 2475
  http://register.montfort.ac.th/2557/index_main.php


  17.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
  ที่อยู่: ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์: 02 722 7970
  http://www.tup.ac.th/tup/index.html


  18.ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของภาคเหนือ และโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ที่อยู่: 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์: 085 341 9037
  http://www.yupparaj.ac.th/yrc/


  19.โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร


  โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1313 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478
  ที่อยู่: 1313 ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  โทรศัพท์: 02 241 2603
  http://www2.yothinburana.ac.th/


  20.โรงเรียนนครสวรรค์ 


  โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ รู้จักกันในนาม โรงเรียนชาย เดิมอยู่บริเวณวัดนครสวรรค์ และได้ย้ายมาอยู่บริเวณเชิงเขากบใกล้กับเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยในปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.6 ... วิกิพีเดีย
  ที่อยู่: 179 ถนน มาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์: 056 221 151
  http://www.nssc.ac.th/2014/

  29 มิถุนายน 2560

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.ปทุมธานี

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ ปทุมธานี เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่ปทุมธานี เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่ปทุมธานี เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่ปทุมธานี เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.อุดรธานี

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ อุดรธานี เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่อุดรฯ เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่อุดรฯ เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่อุดรฯ เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.สมุทรปราการ

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ สมุทรปราการ เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่สมุทรปราการ เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่สมุทรปราการ เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่สมุทรปราการ เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.อุบลราชธานี

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ อุบลราชธานี เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่อุบลราชธานี เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่อุบลราชธานี เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่อุบลราชธานี เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า
  อยู่ อุบลราชธานี เรียนพิเศษที่บ้านกับเรา Tutor Ferry เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวก ปลอดภัย

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.จันทบุรี

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ จันทบุรี เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่จันทบุรี เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่จันทบุรี เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่จันทบุรี เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า
  อยู่ จันทบุรี เรียนพิเศษที่บ้านกับเรา Tutor Ferry เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวก ปลอดภัย

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.ลพบุรี

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ ลพบุรี เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่ลพบุรี เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่ลพบุรี เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่ลพบุรี เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า
  อยู่ ลพบุรี เรียนพิเศษที่บ้านกับเรา Tutor Ferry เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวก ปลอดภัย

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.ลำพูน

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ ลำพูน เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่ลำพูน เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่ลำพูน เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่ลำพูน เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า
  อยู่ ลำพูน เรียนพิเศษที่บ้านกับเรา Tutor Ferry เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวก ปลอดภัย

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.นครสวรรค์

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ นครสวรรค์ เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่นครสวรรค์ เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่นครสวรรค์ เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่นครสวรรค์ เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า

  หาครูสอนพิเศษที่บ้าน จ.นครสวรรค์ คลิก โทร 099-8230343

  Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.สมุทรสาคร

  อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

  อยู่ สมุทรสาคร เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

  อยู่สมุทรสาคร เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
  อยู่สมุทรสาคร เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
  อยู่สมุทรสาคร เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า

   หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน จ.สมุทรสาคร

   Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.นครปฐม

   อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

   อยู่ นครปฐม เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

   อยู่นครปฐม เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
   อยู่นครปฐม เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
   อยู่นครปฐม เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า

    หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน จ.นครปฐม

    Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.ระยอง

    อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

    อยู่ระยอง ปลวกแดง บ้านฉางเรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

    อยู่ระยอง เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
    อยู่ระยอง เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
    อยู่ระยอง เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า


     หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน จ.ระยอง

     Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.มหาสารคาม

     อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

     อยู่มหาสารคามเรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

     อยู่มหาสารคาม เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
     อยู่มหาสารคาม เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
     อยู่มหาสารคาม เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า


      หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน จ.มหาสารคาม

      28 มิถุนายน 2560

      Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์

      อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

      อยู่ ประจวบฯ เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

      อยู่ประจวบฯ เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
      อยู่ประจวบฯ เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
      อยู่ประจวบฯ เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า

      Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน จ.บุรีรัมย์

      อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

      อยู่ บุรีรัมย์ เรียนพิเศษที่ไหนดี  ?

      อยู่บุรีรัมย์ เรียนพิเศษที่บ้านสะดวกกว่า
      อยู่บุรีรัมย์ เรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าใจกว่า
      อยู่บุรีรัมย์ เรียนกับทีมติวเตอร์ค่าเรียนถูกกว่า
      อยู่ บุรีรัมย์ เรียนพิเศษที่บ้านกับเรา Tutor Ferry เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวก ปลอดภัย

      27 มิถุนายน 2560

      อยากเข้าคณะวิศวะเรียนพิเศษกับพี่ๆวิศวะดีกว่า

      อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

      อยากเรียนวิศวะอะไร มหาลัยไหน

      ก็มีพี่ติวเตอร์จากคณะนั้นมหาลัยนั้นให้เรียนด้วย
      สอนพิเศษโดยติวเตอร์วิศวะ

      • วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      • วิศวกรรมเคมี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
      • วิศวไฟฟ้า มหาวิทยาเลยเทคโนโลยีสุรนารี
      • วิศวคอมพิวเตอร์(นานาชาติ) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
      • วิศวฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      • วิศวฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      • วิศวกรรมศาตร์ ม. สงขลานครินทร์
      • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทลัยธนบุรี
      • วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      • วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
      • วิศวกรรมเครื่องกล ม. เทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี
      • วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น
      • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      •  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่
      • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต KMITL
      • Material science and engineering, Hokkaido university, Japan
      ครูมิก ปรเมษฐ สังวาลย์เพ็ชร ( ID : 10981 )


      สอนวิชา : ฟิสิกส์
      สถานที่ : กรุงเทพ - ลาดพร้าว ปทุมวัน ตามแนวBTS และ MRT
      สถาบันการศึกษา
      ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
      ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      เทคนิคการสอน
      สอนโดยการอธิบายเน้นให้ผู้เรียนเห็นภาพเพื่อตีโจทย์ให้แตก
      อธิบายให้ผู้เรียนเห็นภาพและสามารถตีโจทย์ได้ตรงประเด็น และทำได้
      http://www.tutorferry.com/2016/08/id-10981.html      ครูมีเต็ง ศิรมณี มีเต็ง ( ID 10797 )


      สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - Callulus 1 - 3
      สถานที่ : จ.นครราชสีมา
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรีวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาเลยเทคโนโลยีสุรนารี
      เทคนิคการสอน
      สนุก เฮฮา สอนสบาย มีแบบฝึกหัดทบทวนการสอน
      http://www.tutorferry.com/2016/04/id-10797.html      ครูเนียร์ Chotika Srisamutnak ( ID:11487 )


      สอนวิชา : ENG - MATH - SCIENCE
      สถานที่ : กรุงเทพฯ - จรัญฯ ,พร้อมพงษ์ ,ตามสายบีทีเอส
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี  วิศวคอมพิวเตอร์(นานาชาติ) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
      มัธยม  โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ สายวิทย์-คณิต
      สอนเทคนิคการสอน
      เน้นนักเรียนเป็นหลัก ค่อยๆตามความเข้าใจของน้องไม่เร่ง ไม่รีบ ไม่กดดัน :)
      http://www.tutorferry.com/2017/06/id11487.html      ครูแป้ง ชุติมล อิงคะวะระ ( ID : 11127 )


      สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
      สถานที่ : นนทบุรี - บิ๊กซีติวานนท์, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี คณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      เทคนิคการสอน
      ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทเอกชน 
      การสอนจะเน้นความเข้าใจค่ะ เนื้อหาตามที่ผู้เรียนต้องการหรือตามบทเรียนได้เลยค่ะ
      http://www.tutorferry.com/2016/11/id-11127.html      ครูกาญจน์ กาญจน์พิวัฒน์ ตันตระเธียร ( ID 10848 )


      สอนวิชา : 
      ฟิสิกส์ - Mechanic และ Thermodynamic
      คณิตศาสตร์ -  calculus I, calculus II
      สถานที่ : กรุงเทพฯ - บิ๊กซีสะพานควาย, อารีย์, สยาม, ชิดลม, เซ็นทรัลพระรามเก้า, ฟอร์จูน ทาวน์, ทุกที่ที่อยู่ติด bts และ mrt
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญษตรี คณะวิศวฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      เทคนิคการสอน
      สร้างแรงบันดาลได้ให้ผู้เรียนชอบวิชาที่จะสอน 
      -แนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ 
      -เน้นการสอนแบบเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ
      http://www.tutorferry.com/2016/05/id-10848.html      ครูเบ้ง พีรวัส  คงสง ( ID 10551 )


      สอนวิชา : ฟิสิกส์
      สถานที่ : สงขลา
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์
      ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาตร์ ม. สงขลานครินทร์
      ปริญญาเอก ม. สงขลานครินทร์ คณะวิศวกีรมศาสตร์
      เทคนิคการสอน 
      นิสัย ร่าเริง สนุกสนาน
      http://www.tutorferry.com/2015/12/id-10551.html      ครูเนย นิดารัตน์ โพธิ์นพรัตน์ ( ID 10436 )


      สอนวิชา :  คณิตศาสตร์
      สถานที่ :  ชลบุรี 
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี วิศวเคมี ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี
      เทคนิคการสอน 
      ชอบการสอน ชอบถ่ายทอดความรู้ที่มีต่อเด็กๆค่ะ
      http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10436.html      ครูหนูหริ่ง พิมพการ วีระจตุพรพันธ์ ( ID 10355 )


      สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
      สถานที่ :  กรุงเทพฯ - สามเสน , สุพรีม เซนทรัลปิ่นเกล้า แถวมหาวิทยาลัยศิลปากร
      สถาบันการศึกษา
      ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      เทคนิคการสอน 
      สอนคณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาล-มัธยมปลาย
      วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-มัธยมต้น
      ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถม-มัธยมต้น
      http://www.tutorferry.com/2015/10/id-10355.html      ครูฝ้าย อานนท์ หม้อสุวรรณ ( ID 10270 )


      สอนวิชา : ฟิสิกส์ - PAT3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรม
      สถานที่ :  จุฬา สยาม ลาดพร้าว ลาดปลาเค้า หรือบริเวณใกล้เคียง
      สถาบันการศึกษา
      ป. โท จาก คณะวิศวกรรมศสาตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
      ป. ตรี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกีตรินิยมอันดับ 1
      เทคนิคการสอน 
      ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ทางด้านวิศวกกรรมกับมหาลัยที่อเมริกา Oklahoma State University
      http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10270.html      ครูโจ๊ต จารุพัฒน์ โปร่งฟ้า ( ID 10688 )


      สอนวิชา : วิชาการออกแบบทางวิศวกรรม
      1.AutoCAD (2D)
      2.Unigraphics NX 2D&3D (CAD&CAM)
      สถานที่ : ชลบุรี - อมตะนิคม ,ศรีราชา
      สถาบันการศึกษา
      จบการศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทลัยธนบุรี
      เทคนิคการสอน 
      เป็นอาจารย์สอนพิเศษ มั่นใจได้เลยครับว่าถ้าเรียนกับผมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนด้วยประสบการณ์สอนที่เป็นกันเองและมืออาชีพ มีเอกสารประกอบการสอน และไฟล์งานทดลองทำรวมไปถึงแบบทดสอบท้ายชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วสามารถนำไปทำงานได้จริงๆ
      ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน คือ การเข้าใจในแบบ (Drawing) การวางภาพฉาย การตัด Section การออกDrawing เพื่อสั่งงานกับทาง Production และอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนแบบ สามารถเรียนได้ทุกท่าน
      ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง R&D Engineer พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญมากในการออกแบบทางวิศวกรรม
      http://www.tutorferry.com/2016/02/id-10688.html      ครูหนึ่ง พงศ์ศิริ เกชยันต์ ( ID : 11316 )


      สอนวิชา : ฟิสิกส์ - ความถนัดทางวิศวกรรม
      สถานที่ : สระบุรี - หนองแค หินกอง วิหารแดง
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      http://www.tutorferry.com/2017/03/id-11316.html      ครูแบงค์ อัคคณัฐ หมื่นศรี ( ID 10460 )


      สอนวิชา :   คณิตศาสตร์ ,ฟิสิกส์ ,PAT3 ความถนัดวิศวกรรม ,เตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร
      สถานที่ :  ชลบุรี - ระยอง : สัตหับ , บางละมุง พัทยา , บ้านฉาง
      สถาบันการศึกษา
      จบ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
      กำลังศึกษา ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ)
      เทคนิคการสอน 
      ปัจจุบันทำงานเป็น วิศวกรโยธาในคณะทีมงานวิศวกรที่ปรึกษา 
      เทคนิคการสอนเน้นให้เกิดความเข้าใจในพื้นฐานวิชาแบบมั่นคง ประยุกต์สูตรใช้เองได้ เข้าใจง่าย ตามสไตล์ของผู้เรียนแต่ละคน ( อาจารย์เป็นวิศวกร จึงมีรูปแบบการสอนเหมือนเด็กช่าง เน้นมีการโต้ตอบปฎิสัมพันธ์ )
      http://www.tutorferry.com/2015/11/id-10460.html      ครูตั้ล พัชรศักดิ์ สัญญาลักษณ์ ( ID : 11262 )


      สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - แคลคูลัส ความถนัดทางวิศวกรรม 
      สถานที่ : สระบุรี - หนองแค อ.เมือง
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยม อันดับ 1 ม. เทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
      เทคนิคการสอน
      สอนให้เข้าใจเนื้อหา ไม่เน้นท่องจำ
      ทำงาน SCG
      http://www.tutorferry.com/2017/02/id-11262.html
      ครูวุด วุฒินันท์ แสนนรินทร์ ( ID : 11337 )


      สอนวิชา : ฟิสิกส์ - ความถนัดทางวิศวกรรม (PAT3) - ดาราศาสตร์
      สถานที่ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      เทคนิคการสอน
      สามารถสอนเด็กได้ทั้งเก่ง และอ่อน เอาจริงเอาจังในการสอน ยืดหยุ่น ตามสภาพความจริง ณ เวลานั้น
      สำหรับวิชาฟิสิกส์ ติวเตอร์มีเอกสารการสอนพร้อมทุกบท ทุกระดับ รวมทั้งสื่อ Multimedia สำหรับเพิ่มความเข้าใจ
      http://www.tutorferry.com/2017/04/id-11337.html      ครูหญิง สาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดี ( ID : 11007 )


      สอนวิชา : ฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์ - โปรแกรมมิ่ง ภาษา C, C++
      สถานที่ : ชลบุรี - แหลมฉบัง, อ่าวอุดม, ม.เกษตร ศรีราชา
      สถาบันการศึกษา
      ป.โท - คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น (เกรด 4.00)
      ป.ตรี - คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น (เกียรตินิยม)
      เทคนิคการสอน
      สอนแบบกันเอง
      ฟิสิกส์ -ระดับชั้นม.ปลาย และมหาวิทยาลัย
      คณิตศาสตร์ - ระดับชั้นม.ปลาย
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษา C, C++) -ระดับชั้นมหาวิทยาลัย
      http://www.tutorferry.com/2016/09/id-11007.html      ครูหนึ่ง พรเทพ พิพิธสุนทรศานต์ ( ID 10279 )


      สอนวิชา : คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C , C++ , C# , JAVA , VB
      สถานที่ :  พัทยา  ศรีราชา จ.ชลบุรี
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      ปริญญาโท : (อยู่ระหว่างการศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      เทคนิคการสอน 
      ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ประจำที่ ศูนย์รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
      http://www.tutorferry.com/2015/09/id-10279.html      ครูปรานต์ ภัทรางกุล ( ID 10022 )


      สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น
      สอนวิชา : ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ม.ปลาย
      สถานที่ :  จ.ลำพูน
      สถาบันการศึกษา : 
      ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.
      ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มข.
      เทคนิคการสอน 
       สอนเชิงให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและค้นคว้า เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง
      http://www.tutorferry.com/2015/06/id-10022.html      ครูเอ บรรณฑวรรณ เสนาใน ( ID : 11470 )


      สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
      สถานที่ : เชียงใหม่ - มช. ในเมืองเชียงใหม่
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      สอนเทคนิคการสอน
      สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม- มัธยม
      เคยทำงานอยู่ที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ
      http://www.tutorferry.com/2017/06/id-11470.html      ครูบอส ชัยธวัช มีเดช ( ID : 11438 )


      สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
      สถานที่ : สงขลา - หาดใหญ่
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เกียรตินิยมอันดับ 1
      เทคนิคการสอน
      ชอบในการสอน มีประสบการณ์ในการสอน 4 ปี
      http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11438.html      ครูมุก ศิรประภา ปุรินทราภิบาล ( ID : 11436 )


      สอนวิชา : Math - Science - Eng
      สถานที่ : นครปฐม
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต KMITL
      เทคนิคการสอน
      สอนตามความสามารถน้อง พัฒนาให้เก่งและมีทักษะมากขึ้นค่ะ
      http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11436.html      ครูเบิร์ด พิษณุ ปัญญาภรณ์ ( ID : 11434 )


      สอนวิชา : คณิตศาสตร์
      สถานที่ : ระยอง
      สถาบันการศึกษา
      ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยมเหรียญทอง
      ปริญญาโท Material science and engineering, Hokkaido university, Japan
      http://www.tutorferry.com/2017/05/id-11434.html


      แอดไลน์ไอดี : tutorferry

      โทรเลย
      099-8230343