สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ข้อสอบ สวช.วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

20 พฤศจิกายน 2566

ข้อสอบ สวช.วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมมศึกษาตอนปลาย

ข้อสอบ สวช.วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ประจําปี พ.ศ. 2566

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ

  • กําหนดให้A,B และ C เป็นเซตใดๆ ถ้าหากว่า n(A ∪ B ∪ C) = 100 , n((B ∩ A′) ∩ (B − C)) = 19 ,n(A − (B ∪ C)) = 14 และ n ((A ∩ B) ∪ (A ∩ C) ∪ ((B ∩ C) − A)) = 50 จงหา n(C − (A ∪ B))
  • มหาวิทยาลัยสํารวจความสนใจของนักศึกษาหนึ่งพันคนในการเลือกพรรคการเมือง พบว่าใน 1 คนจะชอบอย่างน้อย1 ใน 3 พรรคนี้ ได้แก่ พรรคก้าวไป พรรคเพื่อใคร และพรรครวมใครสร้างชาติ โดยมีคนที่ไม่ชอบพรรคก้าวไป พรรคเพื่อใคร และพรรครวมใครสร้างชาติจํานวน 350 430 และ 550 คน ตามลําดับในขณะที่มี 290คนชอบทั้งพรรคก้าวไปและพรรคเพื่อใคร 270 คนชอบทั้งพรรคเพื่อใครและพรรครวมใครสร้างชาติ และ 200 คนชอบพรรคก้าวไปและรวมใครสร้างชาติ อยากทราบว่าคนที่ชอบทั้ง 3 พรรคมีกี่คน
  • โชว์รูมรถแห่งหนึ่งเปิดจําหน่ายทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้น้ํามัน โดยสามารถทํากําไรจากรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่ารถยนต์น้ํามันอยู่คันละ 1 ล้านบาท ถ้าหากต้นปี 2566 ที่ผ่านมา โชว์รูมรถแห่งนี้ขายรถยนต์ทั้งสองประเภทรวมกันได้26 คัน และมีกําไรรวมทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยกําไรจากการขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็น 2 เท่าของรถยนต์น้ํามัน อยากทราบว่าโชว์รูมแห่งนี้ขายรถยนต์ไฟฟ้าไปได้ทั้งหมดกี่คัน
  • มีรถ 5 คันที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยใน 5 คันนี้มีรถสปอร์ตอยู่1 คัน และที่เหลือเป็นรถธรรมดาซึ่งรถทั้งหมดจอดเรียงกันอยู่ในที่จอดรถ 5 ที่พอดี โดยที่ที่จอดรถริมสุดทั้งสองข้างจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นพิเศษเพื่อจอดรถสปอร์ตซึ่งรถสปอร์ตจะต้องจอดริมด้านใดด้านหนึ่งเสมอ จงหาว่าจะมีวิธีการจอดรถทั้งหมดกี่วิธี
  • กําหนดให้เริ่มต้นเชื้อราที่อยู่ในขนมปังมีจํานวน 500 เซลล์ โดยทุก ๆ ชั่วโมงจะมีเซลล์เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 8ชั่วโมง จะมีจํานวนเชื้อราที่อยู่ในขนมปังทั้งหมดกี่พันล้านตัว

โจทย์ข้อสอบทั้งหมด

เฉลย

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สวช.วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

ข้อสอบ สวช., โจทย์พร้อมเฉลย, ดาวน์โหลด, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download