สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

24 พฤศจิกายน 2566

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ประจําปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย


ตัวอย่างข้อสอบ

Complete the sentence with the appropriate vocabulary

  • My family joined Songkran___________two years ago in Chiang Mai.
1. ritual 
2. monument 
3. ceremony 
4. festival 
5. anniversary

  • Do not cross the field. Please use the garden___________towards the front entrance.
1. keeper 
2. picnic 
3. bench 
4. footstep 
5. path

  • Our teacher’s work schedule is very___________this week. We have to meet her next month.
1. tight 
2. humble 
3. empty 
4. neat 
5. usual

  • The baby in the bus was ___________all times. His mother hardly slept through the night.
1. easygoing 
2. demanding 
3. pleased 
4. supportive 
5. growing

  • We bought you a flower to___________after you have been in such a horrible situation.
1. cheer up 
2. overlook 
3. disable 
4. activate 
5. reward

ข้อสอบทั้งหมด


เฉลย

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

ข้อสอบ สวช., โจทย์พร้อมเฉลย, ดาวน์โหลด, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download