สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ข้อสอบ สวช.วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

22 พฤศจิกายน 2566

ข้อสอบ สวช.วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อสอบ สวช.วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ประจําปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างข้อสอบ


  • “ในครั้งแรก หนูทดลองใช้เวลานานมากในการหาเส้นทางมายังอาหาร (a) และไม่ยอมกินอาหารจาก มือผู้เลี้ยง (b) ในเวลาต่อมา หนูทดลองใช้เวลามายังอาหารสั้นลง และยอมกินอาหารจากมือผู้เลี้ยง” พฤติกรรมดังกล่าวของหนูทดลอง (ทั้ง a และ b) จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด
1. (a) จัดเป็น habituation และ (b) จัดเป็น reasoning
2. (a) จัดเป็น reasoning และ (b) จัดเป็น habituation
3. (a) จัดเป็น trial & error และ (b) จัดเป็น habituation
4. (a) จัดเป็น habituation และ (b) จัดเป็น trial & error
5. (a) จัดเป็น trial & error และ (b) จัดเป็น reasoning

  •  หากสมองส่วน medulla oblongata หยุดทํางาน จะส่งผลกับการหายใจอย่างไร
1. ความดันบวกในช่องอกลดลง 
2. ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น 
3. กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัว
4. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว 
5. 1. และ 3. ถูกต้อง

  • ผู้ป่วยรายหนึ่งมาด้วยอาการเหนื่อยง่าย น้ําหนักเพิ่ม กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจโต และความจําเสื่อม เมื่อแพทย์ตรวจระดับฮอร์โมนแล้ว น่าจะพบความผิดปกติของฮอร์โมนใด และสามารถวินิจฉัยเบื้องต้น ได้ว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มอาการของโรคใด
1. กลุ่มอาการ cretinism เนื่องจากมีฮอร์โมน thyroxin มากไป
2. กลุ่มอาการ myxedema เนื่องจากขาดฮอร์โมน thyroxin
3. กลุ่มอาการ Cushing’s syndrome เนื่องจากมีฮอร์โมน glucocorticoid มากเกินไป
4. กลุ่มอาการ acromegaly เนื่องจากขาด glucocorticoid
5. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  • สาร I-131 จํานวน 50กรัม สลายตัวไป 25 กรัม เมื่อทิ้งไว้ 8วัน และในการทดลองมีการเตรียมสารละลาย KI โดยชั่งสาร KI มาจํานวนหนึ่ง ละลายด้วยน้ําจนมีปริมาตรสารละลายเป็น 1 ลิตร แต่เมื่อทิ้งไว้ 40 วัน พบว่าในสารละลายมีความเข้มข้นของ KI เหลืออยู่ 0.2 M จงหาว่าตอนเริ่มต้นมีไอออน I- อยู่ในปริมาณเท่าใด
1. 65.5กรัม 
2. 131.0 กรัม 
3. 327.5 กรัม 
4. 425.0กรัม 
5. 1,280.5 กรัม

ข้อสอบทั้งหมด


เฉลย

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สวช.วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

ข้อสอบ สวช., โจทย์พร้อมเฉลย, ดาวน์โหลด, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download