สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

24 พฤศจิกายน 2566

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ประจําปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ตัวอย่างข้อสอบ

Part I: Expression (Items 1 – 10)

Choose the best answer.
Situation: Talking about a vegan wife

Nicky: Say, Ryan, I heard that your wife has decided to follow a strictly vegan diet. _____(1)_____.
Ryan: Well, _____(2)_____at first, but she’s now working at the pet hospital, and feels
strongly about not wanting to cause harm to animals. She’s a real animal lover – she’s
even thinking about studying to be a field veterinarian one day She believes that
animals love life and fear death.
Nicky: But isn’t it true that vegans don’t eat dairy or other animal products either?
_____(3)_____using their products hurts the animals.
Ryan: She maintains that the egg and dairy industries cause immense suffering and death as well.
Nicky: But aren’t you worried that she’s not getting enough protein and calcium?
Ryan: _____(4)_____, it’s a challenge. She spends a lot of time reading labels and looking for
plant-based solutions for all the nutrients she needs. It does seem unnatural to a lot of
people in our society. But she’s serious about this, and I support her.
Nicky: How does this affect your son and daughter? _____(5)_____to me if the kids
feel guilty about having pizza – or a birthday cake!

ข้อสอบทั้งหมด


เฉลย

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย พร้อมเฉลย ปี2566

ข้อสอบ สวช., โจทย์พร้อมเฉลย, ดาวน์โหลด, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download