สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ข้อสอบ สวช.วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น พร้อมเฉลย ปี2566

22 พฤศจิกายน 2566

ข้อสอบ สวช.วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อสอบ สวช.วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ประจําปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ตัวอย่างข้อสอบ

  • “ฉันเป็นออร์แกเนลล์ชนิดหนึ่งพบอยู่ในสิ่งมีชีวิตแบบ eukaryote ทําหน้าที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของเซลล์สัตว์แต่ไม่พบในเซลล์พืช ลักษณะรูปร่างของฉันเป็นท่อเล็ก ๆ วางตั้งฉากกัน ” จากข้อความดังกล่าวคือออร์แกเนลล์ชนิดใด
1. Mitochondria 
2. Rough endoplasmic reticulum
3. Smooth endoplasmic reticulum 
4. Centriole
5. Central vacuole

  • ราตรีอ่านหนังสือเรื่องกําเนิดโลกของเรา ซึ่งบรรยายไว้ว่า “องค์ประกอบของโลกชั้นนี้เป็นชั้นที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก มีอุณหภูมิและแรงดันที่สูงมาก มีสถานะเป็นของแข็ง มีความลึกประมาณ 5,000 กิโลเมตร”แสดงว่าข้อความข้างต้นนี้กําลังอธิบายถึงโครงสร้างของโลกในชั้นใด
1. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป 
2. เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร 
3. ฐานธรณีภาค
4. แก่นโลกชั้นนอก 
5. แก่นโลกชั้นใน

  • น้ําแข็งมวล 100 กรัม ทําให้เป็นน้ําอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสต้องใช้พลังงานกี่แคลอรี่ (Cal)
1. 7,000 Cal 
2. 8,000 Cal 
3. 10,000 Cal 
4. 15,000 Cal 
5. 18,000 Cal

  • หากต้องการเตรียมสารละลายเอทานอลที่มีความเข้มข้น 5% ปริมาณ 540 ลบ.ซม. จะต้องใช้เอทานอลเท่าใด
1. 20 ลบ.ซม. 
2. 27 ลบ.ซม. 
3. 30 ลบ.ซม. 
4. 37 ลบ.ซม. 
5. 50 ลบ.ซม.

  • กล่องน้ําหนัก 15 กิโลกรัมใบหนึ่งถูกดึงไปบนพื้นลื่นด้วยแรง 30 นิวตัน ในเวลา 2 วินาที อยากทราบว่ากล่องใบนี้จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าใด
1. 4 เมตร 
2. 8 เมตร 
3. 10 เมตร 
4. 12 เมตร 
5. 20 เมตร

ข้อสอบทั้งหมด


เฉลย

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สวช.วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น พร้อมเฉลย ปี2566

ข้อสอบ สวช., โจทย์พร้อมเฉลย, ดาวน์โหลด, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download