สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น พร้อมเฉลย ปี2566

24 พฤศจิกายน 2566

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น พร้อมเฉลย ปี2566

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ประจําปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ตัวอย่างข้อสอบ

Part III: Structure and Writing (Items 26 – 40)

  • Jane is an entrepreneur. That’s___________she can earn a vast sum of money.
1. why 
2. what
3. when 
4. how
5. way

  • I need to get___________before going out to the prom.
1. my watch fix 
2. my watch fixed
3. fixing my watch 
4. fixed my watch
5. my watch to fix

  • My mother has been feeling nausea for three days but she still___________it.
1. hasn’t handled 
2. can’t handle
3. hadn’t handled 
4. couldn’t handle
5. couldn’t have handled

  • A number of___________in our country will have a better social welfare.
1. elder people 
2. older people
3. oldest people 
4. elderly people
5. elder

  • While Mike___________the TV, he heard a knock on the door.
1. was watching 
2. watched
3. has watched 
4. watches
5. had watched

ข้อสอบทั้งหมด


เฉลย

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สวช.วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น พร้อมเฉลย ปี2566

ข้อสอบ สวช., โจทย์พร้อมเฉลย, ดาวน์โหลด, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download